Pages

SAMBUNGAN

Pengertian sambungan pada bidang permesinan adalah menghubungkan antara  satu benda dengan lainnya sehingga menjadi sebuah benda yang utuh.

Di dalam sambungan terdapat dua jenis sambungan yang terkenal yaitu: 

1. Sambungan tetap (permanent joint)
    Merupakan sambungan yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat dilepas   selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu.


      Contoh : Sambungan paku keling (rivet joint) & Sambungan las (welded joint)


                                                
           1.1. Sambungan paku keling (rivet joint)
       Paku keling adalah batang silinder pendek dengan sebuah kepala dibagian  atas, silinder tengah sebagai badan dan bagian bawahnya yang berbentuk kerucut terpancung sebagai ekor.(Gambar.1.1)


Gambar 1.1. Paku Keling (Rivet Joint)

         1.2. Sambungan las (welded joint)
                Pengelasan adalah suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat 
                panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan atau dapat juga didefinisikan 
                sebagai ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara 
                atom.
              
                Jenis-jenis proses pengelasan yaitu :

                 a.    Pengelasan Tempa 

                      Pengelasan yang dilakukan dengan cara memanaskan logam yang 
                      kemudian ditempa (tekan) sehingga terjadi penyambungan

                 b.    Pengelasan Dengan Gas 
                      Proses pengelasan dimana digunakan campuran gas sebagai sumber 
                      panas
  
                c.    Las Resistansi Listrik 
                     Proses pengelasan yang mengunakan arus listrik yang cukup besar yang 
                     dialirkan ke logam yang disambung sehingga menimbulkan panas 
                     kemudian sambungan ditekan dan menyatu.

                d.    Las Busur

                     Pengelasan dengan memanfaatkan busur listrik yang terjadi antara 
                     elektroda dengan benda kerja.


2.    Sambungan tidak tetap (semi permanent joint)           

                 Merupakan sambungan yang bersifat sementara, sehingga masih dapat 
                 dibongkar-pasang selagi masih dalam kondisi normal.
                 Contoh : Sambungan mur-baut/ulir (screwed joint) & Sambungan pasak                                          (keys joint)